gegevensbescherming

Gegevensbescherming

Verantwoordelijke voor de gegevensverwerking is:

T&B-partners

Flamingo villa's

A-28-00-01-05 Ajman VAE

(Dit is geen retouradres)


contact@kingseven-shop.com

We zijn blij dat u geïnteresseerd bent in onze online winkel. Het beschermen van uw privacy is erg belangrijk voor ons. Hieronder informeren wij u uitgebreid over de omgang met uw gegevens.

1. Toegang tot gegevens en hosting

U kunt onze website bezoeken zonder enige persoonlijke informatie te verstrekken. Telkens wanneer een website wordt opgeroepen, slaat de webserver automatisch een zogenaamd serverlogbestand op, dat bijvoorbeeld de naam van het opgevraagde bestand, uw IP-adres, datum en tijd van de oproep, de hoeveelheid overgedragen gegevens bevat en de aanvragende provider (toegangsgegevens) en documenteert het gesprek.

Deze toegangsgegevens worden uitsluitend geëvalueerd om een ​​probleemloze werking van de site te garanderen en ons aanbod te verbeteren. Dit dient overeenkomstig artikel 6 lid 1 zin 1 letter f AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij een correcte weergave van ons aanbod, die in het kader van een belangenafweging de overhand hebben. Alle toegangsgegevens worden uiterlijk zeven dagen na het einde van uw bezoek aan de site verwijderd.

2. Gegevensverzameling en -gebruik voor contractverwerking, contact

Wij verzamelen persoonsgegevens als u deze aan ons verstrekt als onderdeel van uw bestelling of wanneer u contact met ons opneemt (bijvoorbeeld via het contactformulier of e-mail). Verplichte velden zijn als zodanig gemarkeerd, omdat we in deze gevallen de gegevens nodig hebben om het contract of uw contact te verwerken en u de bestelling niet kunt voltooien of het contact kunt verzenden zonder deze te verstrekken. Welke gegevens worden verzameld, is te zien op de respectievelijke invoerformulieren.

Wij gebruiken de door u verstrekte gegevens in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), AVG om het contract en uw vragen te verwerken. Na het sluiten van het contract worden uw gegevens voor verdere verwerking beperkt en na het verstrijken van eventuele fiscale en handelsrechtelijke bewaartermijnen verwijderd, tenzij u uitdrukkelijk hebt ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om de gegevens verder te gebruiken dit wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij u in deze verklaring informeren.

3. Gegevens delen

Voor de uitvoering van het contract conform artikel 6, lid 1, zin 1, onder b), van de AVG geven wij uw gegevens door aan het transportbedrijf dat belast is met de levering, voor zover dit nodig is voor de levering van de bestelde goederen. Afhankelijk van welke betalingsdienstaanbieder u in het bestelproces selecteert, geven wij de hiervoor verzamelde betalingsgegevens door aan de bank die belast is met de betaling en eventueel door ons gemachtigde betalingsdienstaanbieder of aan de geselecteerde betalingsdienst om betalingen te verwerken. Sommige van de geselecteerde betalingsdienstaanbieders verzamelen deze gegevens ook zelf als u daar een account aanmaakt. In dit geval moet u zich tijdens het bestelproces met uw toegangsgegevens bij de betalingsdienstaanbieder registreren. In dit opzicht is de gegevensbeschermingsverklaring van de betreffende betalingsdienstaanbieder van toepassing.

We maken gebruik van betalingsdienstaanbieders en verzenddienstverleners die gevestigd zijn in een land buiten de Europese Unie. De overdracht van persoonlijke gegevens aan deze bedrijven is alleen nodig om het contract uit te voeren.

Hetzelfde geldt voor de overdracht van gegevens aan onze fabrikanten of groothandelaren in het geval dat zij de verzending voor ons overnemen (dropshipping).

4. E-mailnieuwsbrief

E-mailreclame met aanmelding voor de nieuwsbrief
Als u zich aanmeldt voor onze nieuwsbrief, gebruiken wij de gegevens die hiervoor nodig zijn of afzonderlijk door u worden verstrekt om u regelmatig onze e-mailnieuwsbrief te sturen op basis van uw toestemming in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lit.

Afmelden voor de nieuwsbrief is te allen tijde mogelijk en kan worden gedaan door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de nieuwsbrief. Nadat u zich heeft afgemeld, zullen wij uw e-mailadres uit de lijst met ontvangers verwijderen, tenzij u uitdrukkelijk heeft ingestemd met verder gebruik van uw gegevens of wij ons het recht voorbehouden om gegevens verder te gebruiken, hetgeen wettelijk is toegestaan ​​en waarover wij informeert u in deze verklaring.

E-mailreclame zonder aanmelding voor de nieuwsbrief en uw recht van bezwaar
Als wij uw e-mailadres ontvangen in verband met de verkoop van goederen of diensten en u hebt hier geen bezwaar tegen gemaakt, behouden wij ons het recht voor om u regelmatig aanbiedingen te sturen voor soortgelijke producten als de reeds gekochte producten op basis van artikel 7 (3) UWG , uit ons assortiment per e-mail. Dit dient om onze doorslaggevende legitieme belangen in reclame voor onze klanten te beschermen in het kader van een belangenafweging.
U kunt te allen tijde bezwaar maken tegen dit gebruik van uw e-mailadres door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of via een daartoe voorziene link in de reclame-e-mail, zonder dat hiervoor andere kosten dan de verzendingskosten volgens aan de basistarieven.

De nieuwsbrief wordt verzonden door een dienstverlener als onderdeel van de verwerking namens ons, aan wie wij uw e-mailadres voor dit doel doorgeven.

Deze dienstverlener is gevestigd in de VS en is gecertificeerd onder het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

5. Gebruik van gegevens voor betalingsverwerking

Identiteits- en kredietcontrole bij het selecteren van Klarna-betalingsdiensten
Als u besluit om de betalingsdiensten van Klarna te gebruiken, vragen wij uw toestemming in overeenstemming met Artikel 6 Paragraaf 1 Zin 1 lit. In Duitsland kunnen de in de gegevensbeschermingsverklaring van Klarna genoemde kredietbureaus worden gebruikt voor identiteits- en kredietcontroles.
Klarna gebruikt de ontvangen informatie over de statistische waarschijnlijkheid van wanbetaling voor een afgewogen beslissing over het aangaan, uitvoeren of beëindigen van de contractuele relatie.
U kunt uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar onderstaande contactgegevens. Hierdoor kunnen wij u bepaalde betalingsmogelijkheden mogelijk niet meer aanbieden. U kunt uw toestemming voor dit gebruik van persoonlijke gegevens ook op elk moment intrekken door contact op te nemen met Klarna.

6. Cookies en webanalyse

Om het bezoek aan onze website aantrekkelijk te maken en het gebruik van bepaalde functies mogelijk te maken, passende producten te tonen of voor marktonderzoek, gebruiken wij op verschillende pagina's zogenaamde cookies, voor zover u uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6 lid 1 Zin 1 lit hebben verleend.

Cookies zijn kleine tekstbestanden die automatisch op uw eindapparaat worden opgeslagen. Sommige van de door ons gebruikte cookies worden na het einde van de browsersessie, d.w.z. na het sluiten van uw browser, weer verwijderd (zogenaamde sessiecookies). Andere cookies blijven op uw eindapparaat en stellen ons in staat uw browser bij uw volgende bezoek te herkennen (permanente cookies). De duur van de opslag kunt u zien in het overzicht in de cookie-instellingen van uw webbrowser. U kunt uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn. Elke browser verschilt in de manier waarop hij de cookie-instellingen beheert. Dit staat beschreven in het helpmenu van elke browser, waarin wordt uitgelegd hoe u uw cookie-instellingen kunt wijzigen. Deze vindt u voor de betreffende browsers onder de volgende links:

Microsoft Edge™ / Safari™ / Chrome™ / Firefox™ / Opera™

Bovendien kunt u uw toestemming te allen tijde intrekken door een bericht te sturen naar de contactoptie beschreven in de gegevensbeschermingsverklaring.

DoubleClick-cookie
Indien u hiervoor uw toestemming heeft gegeven conform artikel 6 lid 1 zin 1 is dit mogelijk bij bezoek aan andere websites. De door de cookie automatisch gegenereerde informatie over uw bezoek aan deze website wordt normaal gesproken naar een server van Google in de VS verzonden en daar opgeslagen. Het IP-adres wordt ingekort door IP-anonimisering op deze website te activeren vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden geanonimiseerde IP-adres wordt niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Google zal deze informatie gebruiken om rapporten over de website-activiteit samen te stellen en andere diensten aan te bieden met betrekking tot het gebruik van de website. Google kan deze informatie ook aan derden verschaffen indien Google hiertoe wettelijk wordt verplicht of voor zover derden deze gegevens namens Google verwerken. Na beëindiging van ons gebruik van Google DoubleClick worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Google Double Click is een aanbieding van Google Ireland Limited, een bedrijf opgericht en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. (www.google.de). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de DoubleClick-cookie via deze link te deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken. Tot slot kunt u uw browser zo instellen dat u op de hoogte wordt gesteld van het plaatsen van cookies en individueel kunt beslissen of u deze accepteert of de acceptatie van cookies voor bepaalde gevallen of in het algemeen uitsluit. Als cookies niet worden geaccepteerd, kan de functionaliteit van onze website beperkt zijn.

Gebruik van Google (Universal) Analytics voor webanalyse
Als u hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, onder a), van de AVG, gebruikt deze website Google (Universal) Analytics voor website-analyse. De webanalysedienst wordt geleverd door Google Ireland Limited, een vennootschap opgericht en opererend naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland. ( www.google.de ). Google (Universal) Analytics maakt gebruik van methoden die een analyse van uw gebruik van de website mogelijk maken, zoals cookies. De automatisch verzamelde informatie over uw gebruik van deze website wordt meestal overgebracht naar een server van Google in de VS en daar opgeslagen. Door IP-anonimisering op deze website te activeren, wordt het IP-adres vóór verzending binnen de lidstaten van de Europese Unie of in andere verdragsstaten van de Overeenkomst betreffende de Europese Economische Ruimte ingekort. Alleen in uitzonderlijke gevallen wordt het volledige IP-adres naar een server van Google in de VS verzonden en daar ingekort. Het in het kader van Google Analytics door uw browser verzonden geanonimiseerde IP-adres wordt over het algemeen niet samengevoegd met andere gegevens van Google. Na beëindiging van ons gebruik van Google Analytics worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.

Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.

U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de onder de volgende link beschikbare browser-plug-in te downloaden en te installeren: https://tools.google.com/dlpage/gaoptout?hl=de . Dit voorkomt dat de door de cookie gegenereerde gegevens over uw gebruik van de website (inclusief uw IP-adres) en de verwerking van deze gegevens door Google worden verzameld.

Als alternatief voor de browser-plug-in kunt u op <a href=""javascript:gaOptout()"">deze link</a> klikken om toekomstige detectie door Google Analytics op deze website te voorkomen. Er wordt een opt-out-cookie op uw eindapparaat opgeslagen. Als u uw cookies verwijdert, wordt u opnieuw om uw toestemming gevraagd.

7. Onlinemarketing

Google Ads-remarketing
We gebruiken Google Ads om voor deze website te adverteren in de zoekresultaten van Google en op websites van derden. Als u ons hiervoor uw toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, lid 1, letter a AVG, wordt bij uw bezoek aan onze website de zogenaamde remarketingcookie door Google geplaatst, die automatisch wordt verzonden met behulp van een pseudonieme cookie-ID en op basis van de gegevens die u verstrekt, maakt bezochte sites op interesses gebaseerde advertenties mogelijk. Na beëindiging van het gebruik van Google Ads Remarketing door ons worden de in dit kader verzamelde gegevens verwijderd.
Verdere gegevensverwerking vindt alleen plaats als u Google toestemming heeft gegeven dat uw web- en app-browsergeschiedenis door Google aan uw Google-account wordt gekoppeld en dat informatie uit uw Google-account wordt gebruikt om advertenties die u op de website ziet, te personaliseren. web zie. Als u in dit geval bij Google bent ingelogd terwijl u onze website bezoekt, zal Google uw gegevens samen met Google Analytics-gegevens gebruiken om doelgroepenlijsten voor cross-device remarketing op te stellen en te definiëren. Hiervoor koppelt Google uw persoonsgegevens tijdelijk aan Google Analytics-gegevens om doelgroepen te vormen.
Google Ads is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf dat is opgericht en wordt geëxploiteerd naar Iers recht en gevestigd is in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ( www.google.de ). Voor zover informatie wordt overgedragen aan Google-servers in de VS en daar wordt opgeslagen, is het Amerikaanse bedrijf Google LLC gecertificeerd onder het EU-VS-privacyschild. Een actueel certificaat kunt u hier bekijken. Op basis van deze overeenkomst tussen de VS en de Europese Commissie heeft de laatste een adequaat niveau van gegevensbescherming vastgesteld voor bedrijven die gecertificeerd zijn onder het Privacy Shield.
U kunt uw toestemming te allen tijde voor de toekomst intrekken door de remarketingcookie via deze link te deactiveren. Ook kunt u meer te weten komen over het plaatsen van cookies van de Digital Advertising Alliance en hiervoor instellingen maken.

8. Sociale media

Gebruik van sociale plug-ins van Facebook, Instagram

Op onze website worden zogenaamde sociale plug-ins ("plug-ins") van sociale netwerken gebruikt.

Als u een pagina van onze website bezoekt die een dergelijke plug-in bevat, maakt uw browser een directe verbinding met de servers van het betreffende sociale netwerk. De inhoud van de plug-in wordt door de betreffende provider rechtstreeks naar uw browser verzonden en in de pagina geïntegreerd. Door de integratie van de plug-ins ontvangen de aanbieders de informatie dat uw browser de betreffende pagina van onze website heeft opgeroepen, ook als u geen profiel heeft of momenteel niet bent ingelogd. Deze informatie (inclusief uw IP-adres) wordt rechtstreeks van uw browser naar een server van de betreffende provider (eventueel in de VS) verzonden en daar opgeslagen. Als u bent ingelogd op een van de diensten, kunnen de providers het bezoek aan onze website onmiddellijk toewijzen aan uw profiel in het betreffende sociale netwerk. Als u met de plug-ins communiceert, bijvoorbeeld door op de knop "Vind ik leuk" of "Delen" te drukken, wordt de bijbehorende informatie ook rechtstreeks naar een server van de aanbieder verzonden en daar opgeslagen. De informatie wordt ook op het sociale netwerk gepubliceerd en daar aan uw contacten getoond. Dit dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

YouTube-video-plug-in
Op deze website is inhoud van externe aanbieders opgenomen. Deze inhoud wordt geleverd door Google ("provider"). YouTube is een aanbod van Google Ireland Limited, een bedrijf geregistreerd en geëxploiteerd naar Iers recht met statutaire zetel in Gordon House, Barrow Street, Dublin 4, Ierland ( www.google.de ).

Voor video's van YouTube die op onze site zijn ingesloten, is de uitgebreide instelling voor gegevensbescherming geactiveerd. Dit betekent dat er geen informatie wordt verzameld en opgeslagen van websitebezoekers op YouTube, tenzij ze de video afspelen. De integratie van de video's dient ter bescherming van onze doorslaggevende legitieme belangen bij een optimale marketing van ons aanbod in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, punt f AVG.

Het doel en de reikwijdte van de gegevensverzameling en de verdere verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun pagina's, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten en instellingsmogelijkheden voor de bescherming van uw privacy vindt u in de informatie over gegevensbescherming van de aanbieders:

https://www.facebook.com/policy.php

https://help.instagram.com/155833707900388

https://policies.google.com/privacy

Als u niet wilt dat de sociale netwerken de via onze website verzamelde gegevens direct aan uw profiel in de betreffende dienst toewijzen, moet u zich voor uw bezoek aan onze website bij de betreffende dienst afmelden. U kunt het laden van de plug-ins ook volledig voorkomen met add-ons voor uw browser, b.v. B. met de scriptblokker " NoScript ".

Onze online aanwezigheid op Facebook, Youtube, Instagram

Onze aanwezigheid op sociale netwerken en platforms dient om de actieve communicatie met onze klanten en prospects te verbeteren. We geven daar informatie over onze producten en actuele aanbiedingen.
Wanneer u onze online aanwezigheid op sociale media bezoekt, kunnen uw gegevens automatisch worden verzameld en opgeslagen voor marktonderzoek en reclamedoeleinden. Uit deze gegevens worden met behulp van pseudoniemen zogenaamde gebruiksprofielen aangemaakt. Deze kunnen bijvoorbeeld worden gebruikt om binnen en buiten de platforms advertenties te plaatsen die vermoedelijk overeenkomen met uw interesses. Hiervoor worden meestal cookies op uw eindapparaat gebruikt. In deze cookies worden bezoekersgedrag en gebruikersinteresses opgeslagen. Dit dient volgens artikel 6, lid 1, onder f), van de AVG ter bescherming van onze legitieme belangen bij een optimale presentatie van ons aanbod en een effectieve communicatie met klanten en geïnteresseerden. Als u door de respectieve exploitanten van sociale media-platforms om uw toestemming (toestemming) voor de gegevensverwerking wordt gevraagd, bijvoorbeeld met behulp van een selectievakje, is de rechtsgrondslag voor de gegevensverwerking artikel 6 lid 1 lit.
Voor zover de bovengenoemde socialemediaplatforms hun hoofdkantoor in de VS hebben, geldt het volgende: De Europese Commissie heeft een adequaatheidsbesluit voor de VS afgegeven. Dit gaat terug op het EU-VS Privacy Shield. Een actueel certificaat van het betreffende bedrijf kunt u hier bekijken.
Voor gedetailleerde informatie over de verwerking en het gebruik van de gegevens door de aanbieders op hun websites, evenals een contactmogelijkheid en uw rechten in dit verband en instellingsmogelijkheden ter bescherming van uw privacy, in het bijzonder opt-out-mogelijkheden, verwijzen wij u naar de aanbieders ' privacyverklaringen hieronder gelinkt. Mocht je hier toch nog hulp bij nodig hebben, dan kun je contact met ons opnemen.

Facebook: https://www.facebook.com/about/privacy/
Gegevensverwerking vindt plaats op basis van een overeenkomst tussen gezamenlijke verwerkingsverantwoordelijken in overeenstemming met artikel 26 AVG, die u hier kunt bekijken.
Meer informatie over gegevensverwerking bij het bezoeken van een Facebook-fanpagina (informatie over Insights-gegevens) vindt u hier .

Google/ YouTube: https://policies.google.com/privacy?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

Mogelijkheid tot bezwaar (opt-out):

Facebook: https://www.facebook.com/settings?tab=ads

Google/ YouTube: https://adssettings.google.com/authenticated?hl=de

Instagram: https://help.instagram.com/519522125107875

9. Het verzenden van beoordelingsherinneringen per e-mail

Reviewherinnering door Loox reviews (app)
Als u ons hiervoor tijdens of na uw bestelling uw uitdrukkelijke toestemming hebt gegeven in overeenstemming met artikel 6, lid 1, zin 1, lid a AVG, geven wij uw e-mailadres door aan Loox, USA, USA (https://loox.app ) zodat het u per e-mail een beoordelingsherinnering kan sturen.

Deze toestemming kan te allen tijde worden ingetrokken door een bericht te sturen naar de hieronder beschreven contactmogelijkheid of rechtstreeks naar Loox.

10. Contactmogelijkheden en uw rechten

Als betrokkene heeft u de volgende rechten:

 • overeenkomstig artikel 15 AVG het recht om informatie over uw door ons verwerkte persoonsgegevens op te vragen voor zover daar aangegeven;
 • overeenkomstig artikel 16 AVG heeft u het recht om onmiddellijk de correctie van door ons opgeslagen onjuiste of onvolledige persoonlijke gegevens te vragen;
 • overeenkomstig artikel 17 AVG heeft u het recht om te verzoeken om verwijdering van uw door ons opgeslagen persoonsgegevens, tenzij verdere verwerking vereist is
  • om het recht op vrijheid van meningsuiting en informatie uit te oefenen;
  • om te voldoen aan een wettelijke verplichting;
  • om redenen van algemeen belang of
  • nodig is om rechtsvorderingen te doen gelden, uit te oefenen of te verdedigen;
 • volgens artikel 18 DSGVO het recht om de beperking van de verwerking van uw persoonsgegevens te vragen, voor zover
  • de juistheid van de gegevens wordt door u betwist;
  • de verwerking is onwettig maar u verzet zich tegen het wissen ervan;
  • wij hebben de gegevens niet meer nodig, maar u hebt ze nodig om rechtsvorderingen in te stellen, uit te oefenen of te verdedigen of
  • u heeft bezwaar gemaakt tegen de verwerking in overeenstemming met artikel 21 AVG;
 • overeenkomstig artikel 20 AVG het recht om uw persoonlijke gegevens die u ons hebt verstrekt in een gestructureerd, gangbaar en machinaal leesbaar formaat te ontvangen of om overdracht aan een andere verantwoordelijke te verzoeken;
 • volgens artikel 77 DSGVO het recht om een ​​klacht in te dienen bij een toezichthoudende autoriteit. In de regel kunt u hiervoor contact opnemen met de toezichthoudende autoriteit van uw gebruikelijke woon- of werkplaats of onze vestigingsplaats.

Als u vragen heeft over het verzamelen, verwerken of gebruiken van uw persoonlijke gegevens, informatie, correctie, beperking of verwijdering van gegevens, evenals het intrekken van gegeven toestemming of bezwaar tegen een bepaald gebruik van gegevens, neem dan rechtstreeks contact met ons op via het contactformulier details in onze opdruk.

Recht van bezwaar
Voor zover wij persoonsgegevens verwerken zoals hierboven toegelicht ter behartiging van onze gerechtvaardigde belangen, die prevaleren in het kader van een belangenafweging, kunt u met ingang van de toekomst bezwaar maken tegen deze verwerking. Als de verwerking voor direct marketingdoeleinden is, kunt u dit recht op elk moment uitoefenen zoals hierboven beschreven. Als de verwerking voor andere doeleinden is, hebt u alleen het recht om bezwaar te maken als er redenen zijn die voortkomen uit uw specifieke situatie.

Nadat u uw recht van bezwaar heeft uitgeoefend, zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor deze doeleinden verwerken, tenzij wij dwingende legitieme gronden voor verwerking kunnen aantonen die zwaarder wegen dan uw belangen, rechten en vrijheden, of indien de verwerking noodzakelijk is voor het vaststellen, uitoefenen of verdediging van dient rechtsvorderingen

Dit geldt niet als de verwerking voor direct marketing doeleinden is. Dan zullen wij uw persoonsgegevens niet langer voor dit doel verwerken.